Yhteystiedot

Suomi, Kaikki alueet

Joonas Voho, Toimitusjohtaja

Polyuretaani työt, Pelti- ja eristystyöt

040 046 3261 / joonas.voho@tekniikkapalvelu.fi

 

 

 

Turku, Etelä-Suomi

Vadim Leinonen, Sähkötöidenjohtaja

Tarjouslaskenta sähköasennukset, Aurinkosähköjärjestelmät ja Latausasemat

040 759 6460 / vadim.leinonen@tekniikkapalvelu.fi

 

 

Michael Mattsson, Projektikoordinaattori

Myynti – Varsinais-Suomi

050 386 5435 / michael.mattsson@tekniikkapalvelu.fi

Oulu, Pohjois-Suomi

Mika Luukkonen, Myyntipäällikkö

 

044 238 9190 / mika.luukkonen@tekniikkapalvelu.fi

 

 

Joni Mattila, Projektikoordinaattori

Puhallusvilla urakointi

045 321 7360 / joni.mattila@tekniikkapalvelu.fi

 

 

 

 

 

 

       

Taloushallinto

Turku, Etelä-Suomi

Iida Lemberg

 

044 5086578 / iida.lemberg@tekniikkapalvelu.fi

 

Oulu, Pohjois-Suomi

Laura Mäki-Tammela

 

044 238 5519laura.maki-tammela@tekniikkapalvelu.fi

 

                                         

             

LASKUTUSOSOITE

Arvoisa yhteistyökumppanimme

Olemme ottaneet käyttöön Procountor-ohjelmiston, ja meillä on nyt mahdollisuus vastaan- ottaa verkkolaskuja.

Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.

Verkkolaskuosoitteemme ovat:

Operaattori                                                         Verkkolaskuosoite                                         OVT-tunnus

OpusCapita Group Oy – Itella                         003727259741                                           003727259741 (003710948874)

Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään paperiset laskut ostolaskujen skannauspalveluun osoitteeseen:

Pohjois-Suomen Tekniikkapalvelu Oy (OpusCapita skannauspalvelu)

PL 91264

00063 LASKUNET

Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun, eikä pelkästään kirjekuoreen. Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää muuta materiaalia kuin laskuja, eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin posti- osoite pysyy ennallaan.

Ystävällisin terveisin

Pohjois-Suomen Tekniikkapalvelu Oy

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus(2016/679) Laadittu: 02.04.2020

REKISTERIN NIMI

Pohjois-Suomen Tekniikkapalvelu Oy:in henkilötietokanta

REKISTERINPITÄJÄ

POHJOIS-SUOMEN TEKNIIKKAPALVELU OY, Y-tunnus 2725974-1
Rakentajantie 8,
90940 Oulu

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Joonas Voho, puhelinnumero 0400463261
Sähköposti: tekniikkapalvelu@tekniikkapalvelu.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

• Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
• Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
• Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
• Tapahtumatiedot
• Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
• Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Pohjois-Suomen Tekniikkapalvelu Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus(2016/679) Laadittu: 24.03.2021

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Pohjois-Suomen Tekniikkapalvelu Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Pohjois-Suomen Tekniikkapalvelu Oy:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko
ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla. Asiakkaat pääsevät rekisterin
sisältämiin käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisterien käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.