Yhteystiedot

Pelti ja eristystyöt – koko Suomi

Joonas Voho – Toimitusjohtaja

040 046 3261

joonas.voho@tekniikkapalvelu.fi

 

 

 

Iida Lennamo – Projektilaskenta

044 508 6578

iida.lennamo@tekniikkapalvelu.fi

 

 

 

 

 

 

       

Ilmalämpöpumppu – koko suomi

Ilmalämpöpumppujen myynti, asennus sekä huolto tilaukset verkkosivulta:

www.lampopumppukauppa.com

 

 

 

Taloushallinto

 

Laura Mäki-Tammela – Taloushallinto

044 238 5519

laura.maki-tammela@tekniikkapalvelu.fi

LASKUTUSOSOITTEEMME 1.6.2022 ALKAEN

Olemme siirtyneet Finvoicer-taloushallinnon järjestelmään ja toivomme teidän jatkossa lähettävän meille osoitetut laskut joko verkko- tai sähköpostilaskuina.

Mikäli yrityksellänne ei ole mahdollisuutta lähettää verkko- tai sähköpostilaskuja alla oleviin osoitteisiin, voitte käyttää paperilaskujen skannauspalvelumme osoitetta paperilaskujen lähettämiseen.

Huomioittehan, että laskun oikea-aikaisen maksun edellytyksenä on, että lasku on toimitettu johonkin alla olevista osoitteista.

1. Verkkolaskut
Verkkolaskuosoite: 003727259741622
OVT-tunnus: 003727259741
Välittäjäntunnus: 003723327487
Operaattori: Apix Messaging Oy
Mikäli käytätte laskujen lähettämiseen pankin verkkolaskutusratkaisua (poislukien Nordea) käyttäkää tällöin osoitteena 003723327487 ja välittäjätunnuksena DABAFIHH.

2. Sähköpostilaskut
tekniikkapalvelu@skannaus.apix.fi
Huomioittehan, että laskun on oltava pdf-tiedostona sähköpostin liitteenä eikä sähköpostissa saa olla muita liitteitä. Pdf-tiedosto saa sisältää yhden laskun.

3. Paperilaskujen skannauspalvelu
Pohjois-Suomen tekniikkapalvelu Oy,
@A42989.etag.fi@,
PL 1000
00781 HELSINKI

Pyydämme teitä huomioimaan, että skannauspalveluosoitteeseen ei saa lähettää muuta materiaalia kuin laskuja ja niiden skannattavia liitteitä. Mikään muu materiaali (esimerkiksi kuitit, liikelahjat, luottokortit, pääsyliput) ei välity meille skannauspalvelun kautta. Kirjeenvaihdon, tiedotteiden ja markkinointimateriaalien postiosoite pysyy ennallaan.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus(2016/679) Laadittu: 02.04.2020

REKISTERIN NIMI

Pohjois-Suomen Tekniikkapalvelu Oy:in henkilötietokanta

REKISTERINPITÄJÄ

POHJOIS-SUOMEN TEKNIIKKAPALVELU OY, Y-tunnus 2725974-1
Puolatie 6,
90630 Oulu

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Joonas Voho, puhelinnumero 0400463261
Sähköposti: tekniikkapalvelu@tekniikkapalvelu.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

• Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
• Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
• Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
• Tapahtumatiedot
• Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
• Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Pohjois-Suomen Tekniikkapalvelu Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus(2016/679) Laadittu: 24.03.2021

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Pohjois-Suomen Tekniikkapalvelu Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Pohjois-Suomen Tekniikkapalvelu Oy:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko
ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla. Asiakkaat pääsevät rekisterin
sisältämiin käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisterien käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.